Nieuws van OCH leden

Eén van de nieuwe functionaliteiten in de OCH-Nieuwsbrief is 'Nieuws van OCH leden'. De rubriek kan door de OCH-leden gebruikt worden om (commerciële) mededelingen kenbaar te maken aan de lezers van de nieuwsbrief.

Om de omvang en de leesbaarheid van de rubriek beheersbaar te houden, kunt u slechts een beperkt aantal gegevens kwijt in het bericht.Naast de titel van het bericht, kunt u een link opgeven, waardoor u de mogelijkheid heeft om uw bericht via uw eigen website nader toe te lichten.

Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onderstaand formulier in: