Bestuur

Er is een stichtingsbestuur benoemd, bestaande uit zeven leden.

Samenstelling

Dhr. E. v.d. Velde Voorzitter 06 539 489 98 E-mail
Dhr. F. Buitenhuis Penningmeester 06 200 069 72 E-mail
Dhr. M. Drenth Communicatie 06 536 908 21 E-mail
Dhr. E.K.G. Otten Algemeen 06 410 821 82 E-mail
Mw. M. Timmerman Secretaris 06 117 018 00 E-mail
Mw. H. Herbschleb Algemeen 06 511 556 06 E-mail

Het bestuur vergadert maandelijks.
2 keer per jaar is er overleg tussen het bestuur van de OCH en het bestuur van HHC-Hardenberg.