1 mei 2018

Veteris IT Services lid van de OCH!

Veteris IT Services is lid geworden van de Ondernemers Club HHC!

Veteris-Logo.png

Veteris IT Services (Jochen den Ouden)

Jochen den Ouden gelooft als IT security specialist dat informatiebeveiliging alleen mogelijk is in een samenspel tussen mensen, techniek en organisatie. Deze drie schakels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Jochen is een sociale IT-er die een eerlijk verhaal vertelt. Een verhaal over de onmogelijkheid van perfecte informatiebeveiliging en over de kansen die ontstaan als mensen zich bewust worden van risico’s. In heldere taal vertelt hij wat hij waarneemt in uw organisatie. Daarbij heeft hij nadrukkelijk oog voor de menselijke kant van IT security. Informatiebeveiliging is een continu proces. Het begint met een pentest van uw systemen op het gewenste niveau. Daarna bespreekt hij met u de rapportage en maakt een keuze voor de implementatie van de adviezen. Vervolgens herhalen zich de pentesten in een door u gekozen frequentie.

Certified Ethical Hacker

Met zijn natuurlijke flair begeeft hij zich gemakkelijk tussen zowel techneuten en directieleden als administratief medewerkers. Bij al deze groepen maakt hij mensen bewust, deelt zijn kennis en inspireert. Zo werkt hij aan draagvlak voor veilig werken met gevoelige data en zorgt hij ervoor dat IT security op het netvlies van iedereen in de organisatie staat.

Wilt u meer weten over Veteris en Jochen den Ouden? Kijk op: www.jochendenouden.nl