Inloggen voor leden

U kunt hier inloggen.

AVG-wetgeving

U moet akkoord gaan met onze privacy-statement om in te kunnen loggen.


Disclaimer

Stichting Ondernemers Club HHC betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Stichting Ondernemers Club HHC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.


Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Stichting Ondernemers Club HHC doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Stichting Ondernemers Club HHC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.


Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website

Stichting Ondernemers Club HHC kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Stichting Ondernemers Club HHC heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Stichting Ondernemers Club HHC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.


Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Stichting Ondernemers Club HHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

Privacyverklaring

Stichting Ondernemers Club HHC verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.


Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline, en gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt.


Gegevensopslag

Stichting Ondernemers Club HHC slaat de volgende persoonsgegevens op:

 • Organisatie
 • Adresgegevens (bezoek, post- en facturatie adressen)
 • Financiële gegevens (IBAN en betalingsgeschiedenis)
 • Voor en achternaam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Profielfoto
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • Geboortedatum
 • Linkedin adres
 • Twitter adres

Log

 • Inloggen (datum, tijd en duur)
 • Activiteit en gedrag gedurende sessie
 • Bewerkingen van gegevens
 • Bekeken pagina’s, leden en gegevens
 • Ontvangen nieuwbrieven
 • Ontvangen pushberichten
 • Zoekgedrag


Hoe we u informeren over nieuws en onze activiteiten

Wij kunnen u, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze activiteiten via alle gangbare media, bijvoorbeeld per post, per e-mail, het sturen van pushberichten, via sociale media of per telefoon.


Doeleinden van gegevensverwerking

Stichting Ondernemers Club HHC verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Wij verzamelen gegevens op de website, in de app en enkele gegevens vanuit de digitale nieuwsbrief. Deze gegevens komen samen in onze ledenadministratie. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Informatie over gegevensverwerking

Stichting Ondernemers Club HHC informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van uw lidmaatschap. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft.


Beveiliging en uitwisseling

Stichting Ondernemers Club HHC zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen bestuursleden en onze IT partners hebben toegang tot de ledenadministratie. De ledenadministratie bevindt zich in applicaties van Microsoft Office (Word, Excel en Outlook), financiële software Snelstart en een administratie systeem achter de website en app. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via het verzendhuis SendinBlue. Onze website en app zijn ontwikkeld en worden onderhouden door Wema Mobile (NL). Alleen als Stichting Ondernemers Club HHC hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.


Uw rechten

U kunt het bestuur altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet gedeeld met derden, behalve na uw expliciete toestemming. Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht uw gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna kunnen uw gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt worden voor statistieken.


Website, app nieuwsbrief en social media

Wanneer uw onze website bezoekt, de app gebruikt of een nieuwsbrief ontvangt dan kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek worden verzameld en geanalyseerd. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze website te optimaliseren. Op de sociale media kanalen houden wij alleen geanonimiseerde statistieken bij.


Wijziging van deze verklaring

Stichting Ondernemers Club HHC kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.


Contact

Voor vragen over inzage en wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@och-hardenberg.nl. Ook voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kunt u terecht via dit e-mailadres.


Laatste update: 1 januari 2019