Het ontstaan van Ondernemers Club HHC

In 1993 is op initiatief van de voetbalvereniging HHC-Hardenberg een commissie benoemd, die onderzocht heeft op welke wijze het bedrijfsleven van Hardenberg en omstreken de voetbalvereniging HHC-Hardenberg zou kunnen ondersteunen.

Diverse besprekingen hebben ertoe geleid dat op 1 juni 1993 is besloten de Ondernemers Club HHC op te richten. Om de juridische zelfstandigheid te benadrukken, is gekozen voor de oprichting van een stichting onder de naam Stichting Ondernemers Club HHC (OCH). Deze Stichting OCH is definitief tot stand gekomen via het passeren van de akte op 23 september 1993.