De leden van Ondernemers Club HHC

Sinds de oprichting is de OCH uitgegroeid tot één van de belangrijkste zakelijke netwerken van Noordoost Nederland

Aantal leden

De Stichting Ondernemers Club HHC is in het eerste voetbalseizoen (1993/1994) van start gegaan met 23 leden. Inmiddels is dit aantal leden fors uitgebreid. Het totale aantal leden bedraagt in januari 2022 circa 210.

Opzeggingen van lidmaatschap komen slechts uiterst sporadisch voor, wat voldoende zegt over hoe men zich betrokken voelt binnen deze club. Uit de leeftijdsopbouw van de leden blijkt, dat zowel de gevestigde ondernemer als de (startende) jonge ondernemer zich thuis voelt binnen de OCH.